Kurumsal

Misyonumuz; Şirket çalışanlarının güçlü yönleri ve gelişim alanlarını ölçümleyerek gerek takım olarak gerekse bireysel anlamda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek. Şirket içi eğitim, yönetim geliştirme/liderlik gelişimi programlarının hayata geçirilmesine destek vermek. İşe alınacak yeni kadroların belirlenmesine ve/veya farklı bir bölüme atama, terfi gibi kararların verilmesine destek sağlayacak ölçümlemeleri ve “görev uyum analizi” çalışmalarını gerçekleştirmek.


Kurumsal

Danışmanlık Hizmetlerimiz


İK Hizmetlerimiz

İşe Alım ve Değerlendirme

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Belediyecilik Özelinde İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Stratejik Yönetim

Satın Alma ve İhale Usülleri

Toplantı Yönetimi

Zaman Yönetimi

Ekip Çalışması ve Yönetimi

İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri

Etkili Stres Yönetimi

Kavramsal Düşünme Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri